Mc opplæring i Mo

Dulles Trafikkskole AS

Mc opplæring i Mo

Vi vil også i 2024 ha mc opplæring i MO.

Alle må ha gjennomført obligatorisk grunnkurs for MC (Dette er ikke det samme som Trafikalt Grunnkurs). Vi kommer opp og holder dette kurset i måndeskifte april/mai.

Oppstart av opplæringen vil skje når forholdene tillater det - normalt 2 uke i mai.

Vi starter med kjøretimer i kjøregården for alle elever, på Røssvoll.

Dere som har lite eller ingen erfaring anmodes om å bestille 2 økter.  Dette gjelder alle mc klasser.

Vi prøver å få avvikle alle førerprøver i Mosjøen.  

Alternative førerprøvesteder er Fuske, Bodø, Steinkjer eller Stjørdal. 

Anbefaler alle å søke om førerkort, bestille og avlegge teroriprøven på Biltilsynet snarest. Alle som hadde avlagt teoriprøve innen fredag 6 mai, har fått tilbud om praktisk prøve.

Med bestått teoriprøve kan vi reservere praktisk førerprøve lang tid forveien. 

Det legges ut nye førerprøver i Mosjøen - medio mars/april

Dere som er oppmeldt til utvidelse fra A1 til A2 og fra A2 til A, vil bli kontakt av oss i løpet av mai. Her trengs ikke grunnkurs - vi kjører slike kurs fortløpende.

Ved utvidelse må du ha hatt førerkort i minst 12 mnd og innbytte kan først skje etter 24 mnd.

Vi har pakketilbud på alle MC klassene - pakken må betales på forhånd for at rabatt skal oppnås.

Timer utover det som står i pakken kommer i tillegg.

Ta kontakt